Sawyer 

Highland Cow - Ballpoint pen - 2016 

29"x 46"

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4